Додатковий набір

Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує додатковий набір вступників на навчання у 2022 році (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на вільні місця ліцензійного обсягу:

 1. для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти на денній формі здобуття освіти за наступними освітніми програмами:
 • 014.03 Середня освіта (Історія)
 • 014.06 Середня освіта (Хімія)
 • 016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Корекційна психопедагогіка)
 • 035 Філологія (035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно): класична філологія і англійська мова)
 • 071 Облік і оподаткування (Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінансовий менеджмент)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування. Інформаційні системи у менеджменті)
 • 081 Право (Право)
 • 091 Біологія
 • 103 Науки про Землю (Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю)
 • 104 Фізика та астрономія (Комп’ютерна фізика)
 • 106 Географія (Економічна і соціальна географія)
 • 126 Інформаційні системи та технології (Інформаційні системи та технології)
 • 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія)
 • 171 Електроніка (Електроніка та комп’ютерні системи)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне адміністрування та управління бізнесом)
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство)

Заяви для вступу на навчання потрібно подати з 14 до 27 вересня 2022 року

 

2. для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі на основі базової та повної вищої освіти за іншою спеціальністю на заочній формі здобуття освіти за спеціальністю 081 Право.

Документи приймають в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
з 19 до 22 вересня 2022 р.

за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16,  ауд. 109 або дистанційно.

Вступні випробування відбудуться 24 вересня 2022 р.

Додаткова інформація