Спеціальні умови вступу

Для реалізації права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі (крім осіб з тимчасово окупованих територій та осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території) вступник перед поданням заяви в електронній формі для внесення даних у реєстр “Особи зі спеціальними умовами” ОСОБИСТО подає до Приймальної комісії одного (за вибором) закладу вищої освіти оригінали документів:

1. Документ, що посвідчує особу (паспорт);

2. Довідку про присвоєння ІПН;

3. Свідоцтво про повну загальну середню освіту (для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО); диплом бакалавра, магістра чи спеціаліста (для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра);

4. Документи, що підтверджують право на спеціальні умови при вступі (відповідно до пільгової категорії).

 

Львівський національний університет імені Івана Франка здійснює реєстрацію вступників зі спеціальними умовами участі у конкурсному відборі з 15 липня 2022 року за адресою:

вул. Січових Стрільців, 14, кім. 107

з 9:00 до 17:00 год.

(субота та неділя – вихідний)

 

Подання документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, може відбуватися в електронній формі шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу specprava@lnu.edu.ua

 

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ДОКУМЕНТІВ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ПРИ ВСТУПІ

 

Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території та вступники з тимчасово окупованих територій реєструють спеціальні умови вступу через освітній центр “Крим-Україна”, “Донбас-Україна“.