Вступ до магістратури

І

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та
293 «Міжнародне право» здійснюється за результатами  магістерського комплексного тесту (МКТ), або за результатами тесту єдиного фахового вступного випробування з права та єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років з урахуванням розгляду мотиваційних листів.

Реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту Початок реєстрації27 червня
Закінчення реєстрації 18:00 18 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 серпня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому16 серпня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського комплексного тесту23 серпня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів магістерського комплексного тесту 18:00
15 вересня
Термін проведення основної сесії магістерського комплексного тесту 10 серпня –
17 серпня
Термін проведення індивідуальних усних співбесід в Університеті замість магістерського комплексного тесту25 серпня –
31 серпня
Термін проведення додаткової сесії магістерського комплексного тесту 07 вересня –
10 вересня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямне пізніше
20 вересня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням
(подання оригіналів документів)
до 18:00
24 вересня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 25 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
29 вересня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб30 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийому05 жовтня
Спеціально організована сесія магістерського комплексного тесту за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осібза графіком, затвердженим МОН
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів магістерського комплексного тесту01 вересня –
30 листопада

ІІ

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка»,
052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини»
здійснюється за результатами магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та фахового іспиту з урахуванням розгляду мотиваційних листів.

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності Початок реєстрації27 червня
Закінчення реєстрації 18:00 18 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 серпня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому16 серпня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського комплексного тесту23 серпня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів магістерського комплексного тесту18:00
15 вересня
Термін проведення основної сесії магістерського тесту навчальної компетентності 10 серпня –
17 серпня
Термін проведення індивідуальних усних співбесід в Університеті замість магістерського тесту навчальної компетентності25 серпня –
31 серпня
Термін проведення додаткової сесії магістерського тесту навчальної компетентності 07 вересня –
10 вересня
Термін проведення фахових вступних випробувань16 вересня –
19 вересня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямне пізніше
20 вересня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням
(подання оригіналів документів)
до 18:00
24 вересня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 25 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
29 вересня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб30 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийому05 жовтня
Спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осібза графіком, затвердженим МОН
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів магістерського тесту навчальної компетентності01 вересня –
30 листопада

ІІІ

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»,
014.03 «Середня освіта (Історія)», 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»,
016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія»,
034 «Культурологія», 035 «Філологія», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»
здійснюється за результатами фахового іспиту з урахуванням розгляду мотиваційних листів.

У випадку вступу на навчання лише за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб конкурсний відбір відбувається за результатами тільки розгляду мотиваційних листів.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 серпня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Початок прийому16 серпня
Закінчення прийому 18:00
15 вересня
Термін проведення фахових вступних випробувань16 вересня –
19 вересня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямне пізніше
20 вересня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням
(подання оригіналів документів)
до 18:00
24 вересня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 25 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
29 вересня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб30 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або
юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийому
05 жовтня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
01 вересня –
30 листопада