Подання оригіналів (Магістратура)

Для зарахування вступники повинні подати оригінали документів:

  • на місця державного замовлення – до 18:00 24 вересня;
  • на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 29 вересня.

Оригінали документів подаються:

  1. Особисто до Приймальної комісії Університету;
  2. Шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Університету (pkunivlv@lnu.edu.ua). Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. Для накладання електронного цифрового підпису вступника можна використати веб-сторінку https://sign.diia.gov.ua/  В електронному листі обов’язково необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові вступникафакультет,  спеціальність та освітню програму, на яку подаються документи.