Подання заяв у паперовій формі

Категорії вступників, які подають заяви тільки в паперовій формі

  • для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту);
  • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил прийому;
  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
  • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом одинадцятим підпункту 1 пункту 9 розділу VII Порядку прийому;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії Університету.
1
Документ (один з документів), що посвідчує особу,

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»

2
Військово-обліковий документ

(у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)

3
Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,

на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

4
Документи, які підтверджують право вступника

на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти

5
Фотокартки

4 фотокартки, розміром 3×4