ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ВСТУП ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ УСНОЮ СПІВБЕСІДОЮ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ УСНИХ СПІВБЕСІД

ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З МАТЕМАТИКИ

ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 

  1. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди:
  • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

2. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту:

  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
  • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до Приймальної комісії медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).
1
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

2
Початок прийому заяв для осіб, які вступають за результатами індивідуальної усної співбесіди

29 липня

3
Закінчення прийому заяв для осіб, які вступають за результатами індивідуальної усної співбесіди

о 1800 08 серпня

4
Терміни проведення співбесід

9 серпня 16 серпня

5
Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

до 1200 17 серпня

6
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

до 1000 20 серпня

7
Зарахування вступників за результатами індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення

до 1500 22 серпня