ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА – 2022

 • Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році
 • Додаток 1 (Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання)
 • Додаток 2 (Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

2.1. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

2.2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років творчих конкурсів), вагових коефіцієнтів 2019-2021 років

 • Додаток 3 (Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра)
 • Додаток 4 (Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)
 • Додаток 5 (Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення)
 • Додаток 6 (Таблиця переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності в шкалу 100‑200)
 • Додаток 7 (Порядок розгляду мотиваційних листів від вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році)
 • Додаток 8 (Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році)
 • Додаток 9 (Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавра до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році)
 • Додаток 10 (Інформація про наявність акредитації освітніх програм (спеціальностей) у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2022 році)
 • Додаток 11 (Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до Територіально-відокремленого структурного підрозділу «Черкаське навчально-наукове відділення Львівського національного університету імені Івана Франка», ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня, бакалавра на небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років творчих конкурсів), вагових коефіцієнтів 2019-2021 років.