ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ

про поновлення до складу студентів
та переведення з інших закладів вищої освіти
у Львівський національний університет імені Івана Франка

Поновлення або переведення здійснюється відповідно до “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів”, затвердженого Міністерством освіти України від 15.07.1996 року №245 та п.6 Постанови Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 року №38 із змінами і доповненнями.

 

Поновлення до складу студентів на всі форми здобуття освіти дозволяється у період літніх та зимових канікул. Особи, відраховані за результатами літнього семестру першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс (не раніше як через один рік після відрахування) за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

Поновлення студентів на перший курс всіх освітніх рівнів не здійснюється.

Визначальним чинником при розгляді питання про поновлення є результати тестування і співбесіди, за якими визначається можливість успішного продовження навчання та встановлення курсу, на який особа може бути зарахована.

Документи на поновлення необхідно подати (надіслати) з 20 червня по 15 серпня 2022 року від осіб, які були відраховані за результатами зимової сесії. Проведення співбесіди –18-19 серпня 2022 року.

 

Для розгляду заяви на поновлення необхідно подати
в Приймальну комісію або надіслати скановані копії документів на електронну пошту

ponovlennya@lnu.edu.ua 

 1. Заяву на ім’я ректора (для відрахованих з ЛНУ імені Івана Франка). (Зразок заяви на поновлення)
  Заява на ім’я ректора (для відрахованих з інших закладів вищої освіти).
 2. Документ, що посвідчує особу (паспорт).
 3. Довідку про присвоєння ІПН.
 4. Сертифікат ЗНО та інформаційну картку ЗНО згідно вимог спеціальності (освітньої програми), на яку здійснюється поновлення (лист МОН 1/9-507 від 09.08.2019 року);
 5. Документ про рівень акредитації відповідного напряму (спеціальності) та про акредитацію в цілому закладу вищої освіти, в якому навчався студент*.
 6. Академічну довідку.
 7. Наказ про відрахування.
 8. Довідку про академічну різницю.

*для студентів, які відраховані з інших закладів вищої освіти

 

Документи з питань переведення необхідно подати (надіслати) з 20 червня по 15 серпня 2022 року. Переведення студентів закладів вищої освіти проводиться за дозволом ректора закладу вищої освіти, з якого переводиться студент, та рішенням Приймальної комісії Університету. Переведення студентів на перший курс не здійснюється.

 

Для розгляду заяви про переведення необхідно подати
в Приймальну комісію або надіслати скановані копії документів на електронну пошту

ponovlennya@lnu.edu.ua 

 1. Заяву на ім’я ректора закладу вищої освіти, в якому навчається студент, з відповідним записом ректора про згоду на переведення, скріпленим печаткою.
 2. Документ про рівень акредитації відповідного напряму (спеціальності) та про акредитацію в цілому закладу вищої освіти, в якому навчається студент.
 3. Заяву на ім’я ректора Університету.
 4. Залікову книжку.
 5. Сертифікат ЗНО та інформаційну картку ЗНО згідно вимог спеціальності (освітньої програми), на яку здійснюється переведення (лист МОН 1/9-507 від 09.08.2019 року);
 6. Документ, що посвідчує особу (паспорт).
 7. Довідку про присвоєння ІПН.
 8. Довідку про академічну різницю**

      **Довідку про академічну різницю Приймальна комісія отримує від факультету після подання студентом заяви.

Після прийняття позитивного рішення про переведення необхідно надіслати оригінали документів засобами поштового зв’язку, подати особисто у деканат відповідного факультету або надіслати скановані копії, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника на електронну адресу Приймальної комісії Університету до 30 серпня 2022 року.

УВАГА!!! Якщо впродовж 20 (двадцяти) календарних днів після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

 

Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана Франка